Wat Is De Palliatieve Fase?  thumbnail

Wat Is De Palliatieve Fase?

Published May 07, 24
7 min read

In de review is rekening gehouden met mogelijke verstorende factoren (zoals andere onderliggende ziekten). basisopleiding palliatieve zorg. Delier treft vooral ouderen - basisopleiding palliatieve zorg. Circa een derde van alle oudere patiënten die in een ziekenhuis worden opgenomen, maakt zo"n periode van acute verwardheid door - basisopleiding palliatieve zorg. Delier is een ernstig neuropsychiatrisch ziektebeeld (basisopleiding palliatieve zorg). Het kan bijzonder angstaanjagend zijn voor de patiënt, maakt vaak een langer verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk en zorgt voor extra complicaties

Wat er precies gebeurt in de hersenen is niet in detail bekend. Onderzoekers vermoeden dat immunologische processen een rol spelen. Waarschijnlijk blijven die een nadelige invloed uitoefenen, ook nadat de patiënt genezen lijkt en de verwardheid is verdwenen. Een internationale groep onderzoekers heeft een gen ontdekt dat een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van ALS en dementie.

De onderzoekers publiceren hun vondst vandaag in het gezaghebbende tijdschrift Neuron. Vanuit Nederland leverden het Erasmus MC en VUmc een bijdrage aan het onderzoek (basisopleiding palliatieve zorg). Al jarenlang zijn onderzoekers wereldwijd op zoek naar de belangrijkste genetische eigenschap verantwoordelijk voor het ontstaan van twee verwante neurologische ziektes, de amyotrofe lateraalsclerose (ALS) en frontotemporale dementie

Bij FTD, een dementie voor het 65e levensjaar, leidt verlies van zenuwcellen in de hersenen tot gedragsveranderingen en achteruitgang in taal en geheugenfuncties. Het is al langer bekend dat beide aandoeningen een grote mate van overlap in verschijningsvorm, en onderliggende ziektemechanismen vertonen (basisopleiding palliatieve zorg). Het defect in een specifiek gen (C9orf72) op chromosoom 9 blijkt nu verantwoordelijk voor het optreden van zowel ALS als FTD binnen families

De genafwijking komt veelvuldig voor bij de erfelijke variant van de ziekten. Zo ’n 20 - 30 procent van de patiënten heeft die genafwijking. Maar ook patiënten met een niet-familiare vorm van de ziekte, blijken dit gendefect te kunnen hebben. De ontdekking is een grote sprong voorwaarts in de kennis over neurologische aandoeningen.

Postgraduaat Palliatieve Zorg GentDeze kennis over het ontstaan van de ziekte is onontbeerlijk om een behandeling voor de ziektes te ontwikkelen - basisopleiding palliatieve zorg. De ziektes zijn op dit moment niet te behandelen. Een andere onderzoeksgroep uit Jacksonville (Mayo Clinic) heeft onafhankelijk van de studie waaraan VUMC en ErasmusMC hebben gewerkt een soortgelijk onderzoek gedaan. Deze groep, geleid door een Nederlandse onderzoekster vond dezelfde resultaten

Hoewel het absolute aantal mensen met dementie door de vergrijzing van de bevolking de komende jaren zeker verder zal stijgen, zal deze stijging wellicht minder explosief zijn dan eerder is voorspeld - basisopleiding palliatieve zorg. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat het relatieve aantal nieuwe gevallen per jaar per leeftijdscategorie is afgenomen

Wetenschappelijk onderzoeker Elisabeth Schrijvers van de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC vergeleek twee groepen deelnemers aan de ERGO (Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek) – studie in de leeftijden tussen 60 en 90 jaar (basisopleiding palliatieve zorg). In de groep die in 2000 met ERGO is gestart komt dementie per leeftijdscategorie minder vaak voor dan in de groep die in 1990 is gestart

Schrijvers: “Een ander opvallend verschil tussen de twee groepen is dat de 2000-groep over het algemeen ongezonder is dan de 1990-groep voor wat betreft risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en overgewicht - basisopleiding palliatieve zorg. Tegelijkertijd gebruiken mensen in die groep ook veel meer risicoverlagende medicatie zoals cholesterolverlagers en bloedverdunners.” Een direct verband tussen het grotere medicijngebruik en het minder voorkomen van dementie mag echter niet worden verondersteld vanwege te kleine aantallen in de studie

Palliatieve Zorg

Dit onderzoek bestudeert 15.000 inwoners van de Rotterdamse wijk Ommoord die ouder zijn dan 45 jaar. Promotie Mw. Basema Afram, MSc: 'From home towards the nursing home in dementia; informal caregivers’ perspectives on why admission happens and what they need’. In dit proefschrift zijn redenen voor opname in een verpleeghuis van mensen met dementie bestudeerd vanuit het perspectief van de mantelzorger.

Mantelzorgers benoemen vooral redenen gerelateerd aan de persoon met dementie als reden voor opname, zoals agressie, dwaalgedrag, toenemende hulpbehoeften en cognitieve achteruitgang. basisopleiding palliatieve zorg. Redenen gerelateerd aan de mantelzorgers zelf worden wel gerapporteerd, maar in veel mindere mate. Op basis van de resultaten wordt aanbevolen dat mantelzorgers goed begeleid worden door professionele zorgverleners gedurende het transitie proces van hun naaste

Ook wordt gepleit dat zorgverleners minder snel behoeften van mantelzorgers “invullen” en beter luisteren naar de mening van mantelzorgers - basisopleiding palliatieve zorg. Mensen met geringe cognitieve problemen lopen een tot vier keer zo grote kans op dementie, inclusief de ziekte van Alzheimer, in vergelijking met gezonde ouderen. Dat blijkt uit een groot onderzoek door het Erasmus MC onder ruim 4000 gezonde 55-plussersHet is belangrijk om mensen met een verhoogde kans op dementie tijdig te identificeren, zegt neuro-epidemioloog A. Ikram (basisopleiding palliatieve zorg). Als bekend is wie meer risico loopt, kunnen behandelaars proberen de ziekte uit te stellen of zelfs te voorkomen. Dat kan door invloed uit te oefenen op de factoren waar wel grip op is

Forfait Palliatieve Zorg

Renske E.G. Hamel, MSc: The course of mild cognitive impairment and the role of comorbidity. In dit proefschrift werd het natuurlijk beloop van cognitieve achteruitgang bij mensen met milde cognitieve klachten en de invloed van comorbiditeiten op deze achteruitgang onderzocht. De bevindingen tonen aan dat naast vroege achteruitgang in geheugen ook het globale denkvermogen en uitvoerende controlefuncties een sterke dan wel vroege achteruitgang laten zien voordat dementie gediagnosticeerd wordt.

Prestaties op snelheidstaken zijn echter wel gerelateerd aan de ernst van iemands comorbiditeiten, waarbij comorbiditeiten eerder een oorzaak van cognitieve achteruitgang lijken dan het gevolg van een onderliggend neurodegeneratief proces. CADASIL, een erfelijke aandoening die leidt tot beroertes en dementie, komt veel vaker voor dan tot nu toe gedacht. basisopleiding palliatieve zorg. In plaats van 3 op de 100.000 personen, blijkt wereldwijd 3 op de 1000 personen de erfelijke aanleg voor CADASIL te hebben

“We hopen met dit soort acties de ziekte ook bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, zodat vaker en sneller een juiste diagnose wordt gesteld”, vertelt dr. Lesnik Oberstein. “CADASIL is lastig te herkennen. Je moet bij deze ziekte kijken naar de puzzelstukjes. De arts ziet een MRI-scan, kijkt naar de leeftijd en familiegeschiedenis van de patiënt en moet dan denken: “Hé, misschien is het wel CADASIL.” Dit kan vervolgens vrij eenvoudig met een DNA-test worden bevestigd.” De eerdere aanname dat CADASIL voorkomt bij 3 op de 100. basisopleiding palliatieve zorg.000 personen, werd gedaan op basis van het aantal mensen waarbij CADASIL is herkend door een arts

“CADASIL is erfelijk. Het ontstaat door een fout in het genetisch materiaal, namelijk het NOTCH3-gen. Je kunt naar dat gen zoeken in een online database, waarin het complete DNA is te vinden van 120.000 mensen. Zo konden we zien hoe vaak de ziekte echt voorkomt.” Van de resultaten vielen de LUMC’ers steil achterover.

Maar hoe kan dat? “Wij zien dat er vaak een verkeerde diagnose wordt gesteld, of dat de ziekte pas laat wordt herkend”, vult Lesnik Oberstein aan - basisopleiding palliatieve zorg. Rutten: “De ene patiënt kan ook eerder, of juist later, klachten ontwikkelen dan de andere patiënt. De plek waar de DNA-fout zich precies bevindt, bepaalt namelijk mede de ernst van de ziekte

Palliatieve Zorg Cartoon

Het LUMC is het landelijk expertisecentrum voor CADASIL en ziet patiënten uit heel Nederland. Naast de actie van Slingerland, vinden er bovendien nog meer acties plaats om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar CADASIL. CADASIL is een aandoening waarbij vooral de kleine slagaders van de hersenen worden aangetast.

Soms stroomt er zo weinig bloed door een slagader, dat een beroerte kan plaatsvinden. Dat gebeurt vaak op relatief jonge leeftijd. basisopleiding palliatieve zorg. Ook neemt het denkvermogen vanaf middelbare leeftijd af. Dit leidt vaak tot dementie. Bron: LUMC Mantelzorgers van mensen met dementie zijn onverminderd zwaar belast. Dat zegt onderzoeksinstituut NIVEL. Vier op de tien mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich ‘tamelijk zwaar belast’, en ruim één op de tien voelt zich ‘zeer zwaar belast’ of ‘overbelast’

Ze zorgen dag en nacht voor hun naaste en de situatie laat hen nooit los. Als de dementerende thuis woont valt de zorg zwaarder dan wanneer iemand al is opgenomen in een instelling. De gemeenten worden komend jaar verantwoordelijk voor hun ondersteuning, maar veel mantelzorgers weten de weg naar het wmo-loket nog niet te vinden.Misschien wel een kwart van alle gevallen van Dementie is te wijten aan overmatig alcoholgebruik. Dat zeggen onderzoekers van het Maudsley ziekenhuis in Engeland - basisopleiding palliatieve zorg. Gezondheidsproblemen op middelbare leeftijd vergroten de kans op latere dementie. Dat zeggen onderzoekers van de universiteit van Minneapolis (VS). Een van de meest voor komende maar ook belastende verschijnselen bij Dementie is apathie

Latest Posts

Wat Is De Palliatieve Fase?

Published May 07, 24
6 min read

Wat Is De Palliatieve Fase?

Published May 07, 24
7 min read